Ska du satsa på minireningsverk för sommarstugan?

Om du har en sommarstuga ute i skärgården eller på en plats som ligger långt från kommunala avlopp så måste du på egen hand ta hand om denna bit och se till att avloppsvatten filtreras. Det är viktigt med korrekt hantering av det vatten som kommer från toalett och kök. Ska du satsa på ett minireningsverk? Vi ska ta en titt på varför detta kan vara den allra bästa lösningen.

Är ditt avloppsvatten godkänt?

Det vatten som kommer från ditt kök och badrum på landstället måste filtreras och renas. Olika kommuner kan ha lite olika bestämmelser men som regel så är det så att du inte bara kan ha en slamavskiljare och släppa ut resten i åker eller dike.

Du kan inte heller förlita dig på stenkistor för att filtrera förorenat vatten från ditt hem. Inte ens om din livsstil är grön med produkter som inte ska skada miljön. Du måste rena bad-, disk- och tvättvatten och detta kan du göra med ett minireningsverk. Så den främsta fördelen är förstås att ditt avloppsvatten kan bli godkänt med denna lösning!

Skydda miljön omkring din sommarstuga

Det är ganska vanligt att sommarstugor ligger i miljöer som är känsliga för gifter. Kanske finns det en sjö alldeles runt knuten. Med minireningsverket så säkerställer du att vattnet från ditt hushåll renas innan det kommer ut i naturen omkring din sommarstuga.

Detta skyddar den lokala växtligheten och ser också till att du inte bidrar med övergödning av vattendrag som även om den inte är giftigt inte är bra. Om du tänker dig att du och dina barn och barnbarn ska fortsätta att njuta av vistelser på landet så är det ju inte så dumt att du tar ditt ansvar för den lokala miljön.

Det är en kostnadseffektiv lösning

Med ett minireningsverk får du en skräddarsydd lösning. Investeringen kan löna sig ganska snart då du inte måste lägga pengar på septiktank som ska tömmas eller andra dyrare lösningar.

Ett minireningsverk kan öka fastighetens värde

Om ni bestämmer er för att sälja sommarstugan i framtiden så är ett eget minireningsverk något som kan öka värdet så att ni får mer för den. Många köpare ser reningsverk av detta slag som mycket attraktiva. Därmed kan vi se det som en mycket värdefull investering för framtiden.

En del av ett eget smart system

Om sommarstugan ligger avsides och det inte går att koppla den till ett kommunalt avlopp så finns det stora fördelar med att kunna skapa ett eget avloppssystem. Kanske har ni solceller för att få varmvatten och energi. Detta kompletteras på ett fint sätt med minireningsverket som tar emot vattnet från toalett, bad och handfat.

Behovet av externa tjänster minskar ju drastiskt på detta vis. Ni kan fortsätta att leva ett naturligt liv på sommarstället fast med bekvämligheter som rinnande vatten, WC och tvättmaskin! Om det finns en önskan om långsiktig hållbarhet och miljövänliga lösningar som är självförsörjande så är det väl värt att se lite närmre på möjligheten till ett minireningsverk.