Nödvändigt vid stenläggning

Lägger du stenplattor eller har du andra markläggningsprojekt på gång? Kanske är du i färd med att fixa en sandlåda till barnen?

Många användningsområden för sand och grus
Ja, det finns många användningsområden där du behöver sand och grus till ditt projekt. Om du är på gång med platt- och stenläggning är sand och grus något som du med största säkerhet har behov av. Gruset används som bärlager under plattor och marksten och sanden behövs till att stabilisera fogar.
Fogsand är nödvändigt när du stenlägger exempelvis en terrass eller en uppfart. Den ser till att fogarna håller sig på plats och ser snygga ut.

Kanske söker du efter stenmjöl? Det har en finare textur än sand och kan även det användas till fog- eller sättsand. Stenmjöl bildas när sten krossas till makadam. Det finns en stor fördel med att använda stenmjöl som sättsand eftersom den gör så att stenarna kan röra på sig utan att fogen spricker. Ett ytterligare plus i kanten för användningen av stenmjöl är att ohyra som exempelvis myror inte gillar att bygga bo i det! Stenmjöl används också ofta som underlag där man vill ha en hård yta, som till exempel parkeringsplatser, trädgårdsgångar, fotbollsplaner eller ridanläggningar.

Sand till sandlådan
Om du letar sand till barnens sandlåda väljer du en finkornig sand. Den ser precis ut som vanlig sand men är mycket mer finkornig och dessutom formbar. Perfekt när barnen ska bygga sandslott och andra figurer. Sandlådesand gör att de kan skapa hållbara konstverk.
Är det en helt ny sandlåda som du ska fylla med sand? Då är rekommendationen att först lägga en marktäckningsduk och kanske även markstensplattor. Detta gör att sanden inte blandas med jord, grus och sten. Det finns fler fördelar med att se till att ha ett bra underlag i sandlådan, och det är att det blir svårare för djur, ohyra och gräs att tränga igenom.